دسته بندی: پوستر

طراحی پوستر

  ۱- استفاده از رنگ‌ها برای تولید انرژی، استنباط تم

سایز یا ابعاد پوستر

سایز یا ابعاد پوستر از استاندارد های مرسوم پوستر در ابعاد A4,

طراحی پوستر

طراحی پوستر   طراحی پوستر طراحی پوستر تبلیغاتی همواره یک