نوشته‌ها

گرافیتی و سبک های گرافیتی چیست؟

/
«به افرادی که به هنر دیوار‌نگاری(گرافیتی) و تقریبا به صورت خودجوش و بدون هیچ…