آیا بازی انفجار (crash) منصفانه است ؟

/
قبل از جواب دادن به این سؤال میخوام تجربه شخصی خودم رو از این ب…

طراحی پوستر کنسرت زد بازی و ونتونس

/
طراحی پوستر کنسرت زد بازی و ونتونس طراحی شده توسط گروه طراحی بنرساز تماس…